Wednesday, November 11, 2015

ไม้แบดมินตัน ทำไมพวกเราจำเป็นฝึกการวิ่งคอร์ดอยู่เป็นประจำ

เนื่องด้วยการวิ่งcourt นั้น ยอมรับว ไม้แบดมินตัน ่าเป็นข้อสำคัญอย่างมากเนื่องจากการเล่นแบด ซึ่งหลายคนมีข้อสงสัยสำหรับการขยับที่ ที่ไม่ได้ดั่งตามมุ่งหมาย ขาตายบ้าง ขาไม่เคลื่อนไปบ้าง ใจไป ถึงกระนั้นขาไม่ตาม หัวข้ออ่อนหลากหลายเหล่านี้ เพราะจากที่กล้ามขาณส่วนทั้งหลาย มิได้รับการฝึกซ้อมให้ขยับที่อยู่เป็นประจำให้ศึกษาก่อนนะครับ ว่าด้วยเหตุใด นักกีฬาแบดมือโปร ไม่ก็ นักกีฬาสมัครเล่น ที่ผู้ฝึกสอนให้ฝึกการวิ่งcourt ไม่ก ไม้แบดมินตัน ็การวิ่งท่าทางต่างๆ เช่น การวิ่งซิกแซก การวิ่งถอยหลัง หรือไม่ก็การกระโดดนั้น เพราะคุณค่าอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร นั้นเนื่องจาก ใน movement ไม่ก็การเคลื่อนที่ของกีฬาแบดนั้น มีทั้งการเคลื่อไปส่วนหน้า เคลื่อนไหวไปด้านข้าง ในมุมเฉียง การเคลื่อนไหวไปข้างหลัง การสไลด์ไปในมุมต่างๆ จะเรียกได้ว่า เป็นการเคลื่อนได้ในทุกทิศเลยก็ได้แล้วไฉนผู้ตีต้องซ้อมอยู่ซ้ำไปซ้ำมา ฝึกซ้อมเป็นเดือน เหตุผลของการฝึกซ้อมเป็นปกตินั้นหมายถึง ในแนวทางการเรียนของมนุษย์ เมื่อได้ลงมืออะไรอย่างซ้ำๆ ซากๆต่อจากนั้นจะเกิดการจำซึ่งเพราะความคิดของคนมันจะลดขั้นตอนให้น้อยพร้อมกับรวบรัดที่สุด ได้แก่ ผู้ที่หัดตีแบดใหม่ๆ เค้าจำเป็นจะต้องทำความ ไม้แบด เข้าใจจากการเตรียมท่าตีที่แน่นอน เมื่อจะตี จงเหยียดแขนตีสุดแขน สะบัดหัวไหล่ เหวี่ยงข้อมือจังหวะสุดท้าย กับรวมไปถึงท่าเสร็จสิ้น โดยกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ บุคคลหัดเล่นใหม่จะจำต้องท่องจำอยู่ภายในใจ พร้อมทั้งทำตามแบบไปโดยให้ถูกทุกกรรมวิธี อย่างไรก็ดีทันทีที่พวกเราได้ซ้อมตีจนอยู่บ่อยๆ กระทั่งร่างกายกล้ามเนื้อเกิดการเรียนรู้ในบุคลิกการตี พร้อมด้วยจำทุกสิ่งโดยอัตโนมัติ การตีครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาท่องจำอยู่ในใจว่า ควรเหยียดแขนดึง ควรสบัดข้อมือ เหตุว่าร่างกายจะทำไปอัตโนมัติ พร้อมทั้งจะทำในความรวดเร็วที่ ไม้แบด เร็วอย่างยิ่งที่พูดมาขั้นต้นนั้นหมายความว่าเป็นเหตุที่นักกีฬามือโปร ต้องซักซ้อมกันอย่างตลอดเวลาสัปดาห์ละ 5-6 วัน บ่อยๆการวิ่งคอร์ดนั้นหมายถึง การวิ่งในทีท่าการตีแบดนั้นแหละครับ หมายความว่าเป็นการทำท่าทำทางตีแบด แต่กลับมิได้ใช้ลูกแบด แค่ใช้ท่าท่างการก้าวเท้าที่ถูก และวิ่งไปภายในมุมต่างๆ รวมหมด 6 มุมทั่วคอร์ด ถ้าผู้ตีฝึกปรือวิ่งcourtบ่อยๆ ก็จะเป็นเหตุให้เราเคลื่อนในมุมต่างๆนาๆของคอร์ดbadmintonได้ว่องขึ้นด้วยครับ ไม้แบดมินตัน